skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Programmes in Sierra Leone

De jeugdwerkloosheid in Sierra Leone bedraagt 60%, het hoogste van West-Afrika. Dit leidt tot armoede, sociale onrust en criminaliteit. Onderstaande programma’s zijn erop gerichte om de jeugdwerklooshied te verminderen. Vanaf 2018 t/m 2023 gaan wij in samenwerking met SEP ons richten op de ontwikkeling van twee sectoren in Sierra Leone, namelijk: creatieve industrie en agribusiness. Hieronder worden de programmes kort toegelicht. Zie link voor verdere informatie over deze programma’s.

Professionalisering van de fashion sector

De creatieve industrie in Afrika biedt een enorm potentieel voor het stimuleren van werkgelegenheid en economische groei voor het hele continent (Fashionomics, AfDB, 2016). Bijvoorbeeld, na landbouw, is de creatieve industrie de tweede sector waar banen worden gecreerd. De sector kent eenoververtegenwoordiging van vrouwen en jongeren. De AfDB benadert de kansen in de sector en moedigt overheden en de private sector aan om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) en de ontwikkeling van de waardeketen te steunen.

Momenteel staat deze industrie in Sierra Leone voor een aantal uitdagingen, namelijk:

  • de sector is afhankelijk van laaggeschoolde arbeidskrachten (zie ook de video van SEP)
  • slechte arbeidsomstandigheden
  • beperkt innovatie en afwezigheid van kapitaal
  • De sector is niet georganiseerd en staat voortdurend onder druk van de import van tweedehandskleding uit het buitenland en grote concurrentie van fabrikanten in de buurlanden, Europa en China.

Een aantal van deze uitdagingen maken het moeilijk om het potentieel van de industrie te benutten. Dit bleek ook uit ons onderzoek onder 15 eigenaars van kleine kledingmaakbedrijven en onze ervaring bij het SEP naaiatelier in Rokel, Sierra Leone.

Dit programma heeft als doel een constructieve dialoog aan te gaan met eigenaren van kledingmaakbedrijven en andere stakeholders in de sector om de potentie in deze sector te benutten en de kwaliteit van het ecosysteem te verbeteren.

Om dit te bereiken willen wij de volgende activiteiten uitvoeren:

  1. SEP naaiartilier instituut in Sierra Leone uitbreiden en professionaliseren. De werkplek zal als voorbeeldfunctie dienen en een inspiratiebron worden voor  anderen in de branche.
  2. Daarnaast willen wij een werkgroep van 20 kledingmaakbedrijven opzetten en een professionaliseringstraject aanbieden  aan de leden van de werkgroep en daarnaast een maatwerktraject aanbieden aan 40 jongeren (25 meisjes en 15 jongens) die nu het vak  leren bij de leden van de werkgroep. Wij gebruiken daarbij ons curriculum van ondernemerschapstimuleren van bij SEP Investment Services. 
Landbouw ontwikkeling in het dorp Makonkarie

Makonkarie ligt in het Tonkolili District in het noorden van Sierra Leone. Tonkolili is een van de armste districten van het land. Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de cassave supply chain in Makonkari en omgeving. De focus zal liggen op het produceren van gari (cassavebloem). Gari is een product afgeleid van cassave, een belangrijk voedselgewas in de tropen, goed voor 33% van alle basisvoedingsmiddelen geproduceerd in Sub-Sahara Afrika. Wat de voedselvoorziening in Sierra Leone betreft, is cassaveconsumptie de tweede na rijst. De teelt en promotie van cassave is onderdeel van de strategie van de overheid via het commercialiseringsprogramma voor kleine boeren. Dit is bedoeld om stabielere landbouwinkomsten voor boeren in het gebied te creëren en bij te dragen aan de nationale doelstelling van zelfvoorziened in voedsel.
De stichting heeft ook eerder een palmolieplantage in het dorp opgezet uit de opbrengst waarvan de kosten van de lokale basisschool worden gedekt.

Hoofddoelstelling

Ontwikkeling van de cassave-toeleveringsketen en het marktpotentieel van 110 boeren in het doelgebied, ter ondersteuning van de oprichting van een semi-mechenized gari-verwerkingsfabriek en de winstgevendheid in het gebied. Dit zal bijdragen tot de nationale doelstelling op korte en lange termijn van grotere voedselzekerheid, diversificatie van de markt en inclusieve ontwikkeling voor boeren met weinig middelen. Het project heeft een multipliereffect, omdat het bijdraagt ​​aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de doelgroep en hun familieleden, waardoor het multidimensionale karakter van plattelandsarmoede in Sierra Leone wordt bestreden. De stichting heeft ook jaren geleden een palmolieplantage en een basisschool in het dorp opgezet.

Back To Top