skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

De resultaten van de stichting zijn hieronder opgenomen

Resultaten in Sierra Leone

SLYI heeft tot nu toe de volgende projecten uitgevoerd:

Een palmolieplantage in het dorp Makonkarie in Sierra Leone opgezet. Het doel is om inkomsten te genereren ter dekking van de schoolkosten van kinderen.
Een basisschoolgebouw in het dorp Makonkarie. Naar deze school gaan meer dan 300 kinderen. (zie vidoelink)
SLYI biedt een studiebeurs aan aan 5 jongeren in het hogere onderwijs. Noodhulp geboden aan het dorp Makonkarie en omgeving tijdens de ebolaepidemie.
Waka Waka Solar lamen aangeboden aan verschillende doelgroepen in de verschillende regio’s in Sierra Leone
Wij hebben een Start hub opgezet bij het Institute of Advanced Management and Technology. Wij bieden nu ondernemerschapsonderwijs aan jongeren die een bedrijf willen opzetten. De locatie is nu voorzien van 8 computers, stoelen en tafels uit Tilburg. 10 deelnemers hebben daadwerkelijk een bedrijf opgezet in de volgende sectoreren: Creatieve industrie, agribusiness en entertainment en 3 deelnemers hebben een microkrediet ter waarde van 3000 euro ontvangen.
6 jongeren (4 meisjes en 2 jongens) zijn nu werkzaam bij ons naaiatelier in Sierra Leone. Zie de video van het bezoek op 24-1-2019,
Resultaten in Nederland
In het kader hiervan hebben vier docenten uit Sierra Leone van 28 oktober t/m 3 november 2018 een bezoek gebracht aan Tilburg. Docenten van Fontys afdeling Beta + Cluster lerarenopleiding, het Willem II College en vakscholengemeenschap De Rooi Pannen hebben op 1 november een gezamenlijke presentatie voor de docenten gehouden over het onderwijs in Nederland en er zijn ervaringen uitgewisseld over de inrichting van het onderwijs in beide landen.
Pieter Bon, besturusvoorzittervan de Academy for Sustainable Development heeft Sierra Leone bezocht. (zie link). Een stagiair van Omroep Tilburg is samen met mij naar Sierra Leone gegaan in september 2018 om een documentaire te maken. De afleveringen zijn in april jl. uitgezonden voor het Tilburgse publiek op de volgende data:
Back To Top