skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Sierra Leone Youth Initiative (SLYI)

De stichting stelt zichzelf het doel om de zelfredzaamheid van Sierra Leoonse kinderen en jongeren te stimuleren door hen de gelegenheid te geven een vak te leren en ondernemerschap onder hen te stimuleren.

Wie zijn wij?

The Sierra Leone Youth initiative (SLYI ) is een stichting opgericht door de Sierra Leoons-Nederlandse Abubakarr Bangura en is officieel geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18078202. 

De stichting stelt zichzelf het doel om de zelfredzaamheid van Sierra Leoonse kinderen en jongeren te stimuleren door hen de gelegenheid te geven een vak te leren en ondernemerschap onder hen te stimuleren. Op deze wijze kunnen zij zich actief inzetten en meedoen in de maatschappelijke ontwikkeling. Hierbij werkt de stichting mee aan het behalen van de Sustainable Development Goals van Verenigde Naties (SDG’s 1,2,8 en 17) in Sierra Leone.

In Nederland geeft de stichting voorlichting aan scholen en benadert fondsen  om projecten in Sierra Leone te financieren. De stichting krijgt ook financiële ondersteuning van de Gemeente Tilburg voor projecten in Sierra Leone.

Het beloningsbeleid

Stichting   werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel  vergoed wanneer deze kosten een directe relatie hebben met de  werkzaamheden van de stichting. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

We hebben ook vrijwillige medewerkers in Sierra Leone zelf. Zij werken met dezelfde passie en inzet als wij  hier in Nederland aan onze doelstelling.

Button Text
Programmes in Sierra Leone

De jeugdwerkloosheid in Sierra Leone bedraagt 60%, het hoogste van West-Afrika. Dit leidt tot armoede, sociale onrust en criminaliteit.  Onderstaande programma’s zijn erop gerichte om de jeugdwerklooshied te verminderen. Vanaf 2018 t/m 2023 gaan wij in samenwerking met SEP ons richten op de ontwikkeling van twee sectoren in Sierra Leone, namelijk:  creatieve industrie en agribusiness. Hieronder worden de programmes kort toegelicht. Zie link voor verdere informatie over deze programma’s.

Professionalisering van de fashion sector

De creatieve industrie in Afrika biedt een enorm potentieel voor het stimuleren van werkgelegenheid  en economische groei voor het hele continent (Fashionomics, AfDB, 2016). Bijvoorbeeld, na landbouw, is de creatieve industrie de tweede sector waar banen worden gecreerd. De sector kent eenoververtegenwoordiging van vrouwen en jongeren.

Landbouw ontwikkeling in het dorp Makonkarie

Makonkarie ligt in het Tonkolili District in het noorden van Sierra Leone.  Tonkolili is een van de armste districten van het land. Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de cassave supply chain in Makonkari  en omgeving. De focus zal liggen op het produceren van gari (cassavebloem). Gari is een product afgeleid van cassave, een belangrijk voedselgewas in de tropen, goed voor 33% van alle basisvoedingsmiddelen geproduceerd in Sub-Sahara Afrika

Naaiatelier instituut in Sierra Leone

SEP naaiatelier instituut in Sierra Leone uitbreiden en professionaliseren. De werkplek zal als voorbeeldfunctie dienen en een inspiratiebron worden voor  anderen in de branche.

Tassen uit Sierra Leone

Alhaji

Alhaji is 27 jaar oud en komt uit een groot gezin. Zijn ouders hebben niet genoeg geld om alle kinderen naar school te sturen en besluiten op zijn 15e dat Alhaji een vak moet leren. Alhaji heeft een lichamelijke aandoening, waardoor hij moeilijk kan lopen. Omdat bij naaien deze aandoening hem niet beperkt, besluit

Isatu

Isatu is 18 jaar oud. Haar ouders hebben geen geld om haar naar school te sturen en besluiten om haar naar een naaiatelier te brengen. In mei dit jaar wordt ze onderdeel van het naaiatelier van SEP, waar ze al veel geleerd heeft. Isatus favoriete item om te naaien is een jurk: dat kan ze het beste!

Fanta

Als Fanta 17 is krijgt ze haar eerste dochtertje. Ze besluit om te stoppen met school en begint noodgedwongen bij SEP in het naaiatelier. Daar leert ze alle vaardigheden die ze nodig heeft om kleding te kunnen maken! Eerst vond ze het beroep niet leuk, maar nu wel. Op haar 21e krijgt Fanta nog een dochtertje, die nu 3 jaar is. De kinderen zijn vaak te vinden in het naaiatelier.

MEER TASSEN

Deze unieke tassen zijn gemaakt door studenten/leerlingen die werkzaam bij het SEP naaiatelier in Rokel, Sierra Leone. De tassen zijn een combinatie van tweedehands spijkerbroeken uit de winkel van Tante Pollewop in Tilburg en Afrikaans katoen. Vijf studenten hebben in oktober dit jaar hard gewerkt om deze tassen te ontwerpen en te produceren. Hiermee kunnen zij hun creativiteit en talent tonen. Door de verkoop van deze tassen in Tilburg willen wij extra inkomen genereren voor jongeren en het naaiatelier zelfvoorzienend maken.

fashion Sector

De productie en de verkoop van deze tassen wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Tilburg in het kader van ‘Een wereld te winnen’ en Tante Pollewop die tweedehands spijkerbroeken beschikbaar heeft gesteld en waar we onze producten mogen verkopen.

Resultaten in Sierra Leone

Een palmolieplantage in Makonkarie

Een palmolieplantage in het dorp Makonkarie in Sierra Leone opgezet. Het doel is om inkomsten te genereren ter dekking van de schoolkosten van kinderen.

Basisschoolgebouw

Een basisschoolgebouw in het dorp Makonkarie. Naar deze school gaan meer dan 300 kinderen.

Studiebeurs

SLYI biedt een studiebeurs aan aan 5 jongeren in het hogere onderwijs

Start hub opgezet

Wij hebben een Start hub opgezet bij het Institute of Advanced Management and Technology. Wij bieden nu ondernemerschapsonderwijs aan jongeren die een bedrijf willen opzetten. De locatie is nu voorzien van 8 computers, stoelen en tafels uit Tilburg. 10 deelnemers hebben daadwerkelijk een bedrijf opgezet in de volgende sectoreren: Creatieve industrie, agribusiness en entertainment en 3 deelnemers hebben een microkrediet ter waarde van 3000 euro ontvangen.

Naaiateliers in Sierra Leone

De stichting voert nu een traject uit met SEP voor 50 eigenaars van naaiateliers in Sierra Leone

PARTNERS
Gemeente Tilburg
Wilde Ganzen
Tool2work
SEP Investment Services

Het Business Model

Het business model van de stichting is als volgt: ten eerste is de stichting niet winstgevend. Wij ondersteunen projecten in Sierra Leone om daarmee armoede in het land te bestrijden. Een belangrijk project hierbij is het opzetten en uitbreiden van een naaiatelier in Sierra Leone. De producten van dit naaiatelier zijn nu online te koop in Nederland. volg link..

De inkomsten uit de verkoop van handgemaakte producten wordt ingezet voor de jongeren die de producten maken en voor het verduurzamen van het naaiatelier in Sierra Leone. Daarmee is de stichting in Nederland minder afhankelijk van subside om haar werk in Sierra Leone waar te maken. Deze informatie kan de klant ook op de website lezen en klanten kunnen onze activiteiten en impact daarvan op de website volgen.

Nieuw in ons assortiment. Hieronder vindt u een greep uit de selectie nieuwe producten.

Back To Top