skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Stichting Sierra Leone Youth Initiative (SLYI) streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij via de website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van haar berichtgeving kan de SLYI niet garanderen dat de informatie op haar website steeds correct of volledig is.

Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. De SLYI aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Wel stelt de SLYI het op prijs indien zulke onjuistheden worden gemeld via een bericht naar info@slyi.nl

Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die de SLYI naar aanleiding van haar website ontvangt, worden door de SLYI beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoelt om door de SLYI vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is. Een uitzondering hierop vormen de gegevens van persoonlijke aard, waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing is. De SLYI behoudt zich het recht voor om de informatie op haar website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen

Back To Top