skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

TILBURG IN SIERRA LEONE ABUBAKARR TERUG NAAR SIERRA LEONE MEER LEZEN
Professionalisering van de fashion sector

De creatieve industrie in Afrika biedt een enorm potentieel voor het stimuleren van werkgelegenheid  en economische groei voor het hele continent (Fashionomics, AfDB, 2016). Bijvoorbeeld, na landbouw, is de creatieve industrie de tweede sector waar banen worden gecreerd. De sector kent eenoververtegenwoordiging van vrouwen en jongeren. De AfDB benadert de  kansen in de sector en moedigt overheden en de private sector aan om micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (MSME’s) en de ontwikkeling van de waardeketen te steunen.

Momenteel staat deze industrie in Sierra Leone voor een aantal uitdagingen, namelijk:

  • de sector is afhankelijk van laaggeschoolde arbeidskrachten (zie ook de video van SEP)
  • slechte arbeidsomstandigheden
  • beperkt innovatie en afwezigheid van kapitaal
  • De sector is niet georganiseerd en staat voortdurend onder druk van de import van tweedehandskleding uit het buitenland en grote concurrentie van fabrikanten in de buurlanden, Europa en China.

Een aantal van deze uitdagingen maken het moeilijk om het potentieel van de industrie te benutten. Dit bleek ook uit ons onderzoek onder 15 eigenaars van kleine kledingmaakbedrijven en onze ervaring bij het SEP naaiatelier in Rokel, Sierra Leone.

Dit programma heeft als doel een constructieve dialoog aan te gaan met eigenaren van kledingmaakbedrijven en andere stakeholders in de sector om de potentie in deze sector te benutten en de kwaliteit van het ecosysteem te verbeteren.

Om dit te bereiken willen wij de volgende activiteiten uitvoeren:

  1. Om dit te bereiken willen wij de volgende activiteiten uitvoeren:
    SEP naaiartilier instituut in Sierra Leone uitbreiden en professionaliseren. De werkplek zal als voorbeeldfunctie dienen en een inspiratiebron worden voor anderen in de branche.
  2. Daarnaast willen wij een werkgroep van 20 kledingmaakbedrijven opzetten en een professionaliseringstraject aanbieden aan de leden van de werkgroep en daarnaast een maatwerktraject aanbieden aan 40 jongeren (25 meisjes en 15 jongens) die nu het vak leren bij de leden van de werkgroep. Wij gebruiken daarbij ons curriculum van ondernemerschapstimuleren van bij SEP Investment Services.
Back To Top