skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Landbouw ontwikkeling in het dorp Makonkarie

Makonkarie ligt in het Tonkolili District in het noorden van Sierra Leone.  Tonkolili is een van de armste districten van het land. Dit project zal zich richten op de ontwikkeling van de cassave supply chain in Makonkari  en omgeving. De focus zal liggen op het produceren van gari (cassavebloem). Gari is een product afgeleid van cassave, een belangrijk voedselgewas in de tropen, goed voor 33% van alle basisvoedingsmiddelen geproduceerd in Sub-Sahara Afrika. Wat de voedselvoorziening in Sierra Leone betreft, is cassaveconsumptie de tweede na rijst.  De teelt en promotie van cassave is onderdeel van de strategie van de overheid via het commercialiseringsprogramma voor kleine boeren. Dit is bedoeld om stabielere landbouwinkomsten voor boeren in het gebied te creëren en bij te dragen aan de nationale doelstelling van zelfvoorziened in voedsel.  

De stichting heeft ook eerder een palmolieplantage in het dorp opgezet uit de opbrengst waarvan de kosten van de lokale basisschool worden gedekt.

Hoofddoelstelling

Ontwikkeling van de cassave-toeleveringsketen en het marktpotentieel van 110 boeren in het doelgebied, ter ondersteuning van de oprichting van een semi-mechenized gari-verwerkingsfabriek en de winstgevendheid in het gebied. Dit zal bijdragen tot de nationale doelstelling op korte en lange termijn van grotere voedselzekerheid, diversificatie van de markt en inclusieve ontwikkeling voor boeren met weinig middelen. Het project heeft een multipliereffect, omdat het bijdraagt ​​aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van de doelgroep en hun familieleden, waardoor het multidimensionale karakter van plattelandsarmoede in Sierra Leone wordt bestreden. De stichting heeft ook jaren geleden een palmolieplantage en een basisschool in het dorp opgezet.

Strategie

Tijdens de uitvoering van dit project worden studenten van Sierra Leone en Nederland ingezet. Hiermee bouwen wij aan inclusieve groei, versterken wij het ecosysteem en leveren wij een bijdrage aan de kwaliteit van werk in deze sector en extra inkomen voor de doelgroep. De resultaten worden tijdens voorlichtingen aan scholen verteld aan jongeren en ook opgenomen in onze verslagen die te vinden zijn op onze website.

Back To Top