skip to Main Content
Financiële Bijdrage

U kunt doneren door middel van een financiële bijdrage door het over te maken naar

bankrekeningnummer NL  41INGB0004 6111 47

Met uw donatie kunnen wij en onze doelgroepen onze doelstellingen realiseren.

Doneren door middel van goederen. Als U goederen over heeft of weg wilt doen, neemt U dan contact met ons op. Wij komen die dan graag ophalen. Wij hebben voorkeur voor materialen die wij kunnen inzetten voor de doorontwikkeling van het  landbouwprogramma en het SEP naaiatelier in Sierra Leone.

Mee Doe

Select Payment Method
Personal Info

Donation Total: €10,00

Oprichter en Voorzitter
Mijn drive om dit project te doen

Ik ben afkomstig uit Sierra Leone en woon  al ruim 19 jaar in Tilburg. Ik ben uit het land gevlucht in verband met de 10 jaar durende burgeroorlog van 1991 en 2012. Tilburg heeft mij een veilige plek aangeboden. 

Ik heb een masteropleiding Sociaal Pedagogiek afgerond aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Ik ben een bruggenbouwer tussen Tilburg en Sierra Leone. 

Mijn ambitie is om de bilaterale relatie tussen Nederland en Sierra Leone verder te ontwikkelen en daarmee  een win-win situatie tussen beide landen te bewerkstelligen. Hieronder staat een meer gedetailleerde beschrijving  van mijn inzet in de afgelopen jaren .

Vanuit Tilburg heb ik verschillende projecten in Sierra Leone uitgevoerd. Om dit vorm en inhoud te geven heb ik in 2015 de  Stichting Sierra Leone Youth Initiative opgezet. Door het oprichten van deze stichting heb ik bijgedragen aan de ontwikkeling van Sierra Leone en het tot stand brengen van samenwerking tussen instellingen in Tilburg en Sierra Leone. Dit is ook de reden waarom de Tilburg Vrede Prijs van 2010 aan mij is toegekend door Gon Mevis, destijds wethouder van Internationale samenwerking van de Gemeente Tilburg. De Prijs is een initiagief van het Centrum van Internationale Samenwerking geïnitieerd.

Hieronder een opsomming van een aantal eerdere activiteiten in het kader van de samenwerking Tilburg en Sierra Leone:

  1. Uitwisseling tussen onderwijsinstellingen in Tilburg en Sierra Leone, zoals: 
 1. Het Willem II College in Tilburg heeft al ruim 5 jaar een scholenband onderhouden met de basisschool in Makonkarie, mijn dorp in Sierra Leone. In het kader hiervan schrijven leerlingen van bede scholen brieven over hun belevenissen  en de situatie in beide landen.
 2. In samenwerking met Fontys Hogeschool voor Pedagogiek in Tilburg en het Willem II College is een school van vier klasslokalen opgezet in Makonkarie en een palmolieplantage van ruim 2000 bomen geplant. De oogst hiervan wordt nu ingezet om de school verder te ondersteunen. Drie docenten van beide scholen hebben het dorp bezocht.
 3.  Een stageprogramma is opgezet, in et kader waarvan studenten van de Minor Global Studies van Fontys Hogeschool Tilburg stage hebben gelopen in Sierra Leone.  
 4. Contacten werden gelegd met vakscholengemeenschap De Rooi Pannen voor uitwisseling met een school in Sierra Leone. 
 5. Dit jaar ben ik betrokken bij een scholencompetitie van Contourde Twern om draagvlak te creëeren voor ontwikkeling in Sierra Leone.  Referenties hierbij zijn Daan Leermaker van het Willen II College en Jeroen van Dingenen van Fontys Pedagogiek in Tilburg

 

  1. Bezoek van de Sierra Leoonse Ambassadeur  in Brussel aan Peter Noordanus, voormalig Burgemeester van Tilburg in 2014. Tijdens dit bezoek is samenwerking tussen Tilburg en Sierra Leone besproken. Referentie hierbij is Cecilia Franssen, raadslid voor de VVD
  2. Verschillende draagvlakversterkende activiteiten georganiseerd om Tilburgers te informeren over de investerinsmogelijkheden in Sierra Leone.
  3. Samen met aantal Tilburgse de Tilburg ebolacampagne opgezet en uitgevoerd. In deze campagne werden solar lampen bij elkaar gebracht en gedistribueerd aan scholen  en ziekenhuizen in Sierra Leone. Referentie is Rob van Mierlo.
  4. Vanuit Tilburg heb ik tussen 2015 en 2016 samen met The Netwerk Universiteit te Amsterdam gewerkt aan het opzetten van online ondernemerschapsonderwijs voor 90 jongeren in Sierra Leone. http://ent.netuni.nl/page.php?id=1  Meer dan 20 jongeren hebben hierdoor een bedrijf opgezet, wij brengen periodiek bezoeken aan een aantal van deze deelnemers en geven ondernemerschapsadvies aan hen.

Ik ben erg trots en blij om de bovenstaande activiteiten vanuit Tilburg uit te voeren. Dat is ook de reden waarom de International Organisatie voor Migratie (IOM) mijn inzet voor Sierra Leone vanuit Nederland als best practice heeft benoemd. Foto’s van mijn werk werden in december vorig jaar  tentoongesteld in het gemeentehuis in Den Haag. Mijn inzet in dit project sluit ook goed aan bij het huidige beleid van de Nederlandse regering om de diaspora te betrekken bij de uitvoering van  programma’s en projecten in de herkomstlanden van migranten.

Back To Top